Identyfikacja wizualna

Identyfikacja wizualna marki – skuteczna komunikacja…

Identyfikacja wizualna marki jest bardzo ważnym nośnikiem informacji. Czym byłby Apple bez swojego logo – nadgryzionego, ale zapadającego w pamięć jabłka, czy też Coca-Cola bez swojej charakterystycznej czerwieni, napisu czy butelki.

Identyfikacja wizualna w ujęciu ogólnym

Identyfikacją wizualną (ang. corporate identity) nazywamy narzędzie, służące kreowaniu wizerunku marki na rynku. Termin ten określa ogół symboli i zachowań stosowanych przez daną osobę/firmę w celu uzyskania czytelnej i spójnej identyfikacji na rynku oraz wyróżnienia jej spośród konkurencyjnych marek. Najważniejszym elementem stanowiącym zarazem punkt wyjściowy całościowego projektu jest logo/logotyp.

…identyfikacja wizualna – czyli struktura wizerunku decyduje o sukcesie rynkowym tak firmy jak i osoby…

Definicja i co z niej wynika…

Identyfikacja wizualna jest niezbędnym środkiem skutecznego budowania świadomości marki u klienta – odbiorcy przekazu. Wysoka rozpoznawalność „nadawcy” przez „adresatów komunikacji marketingowej” to podstawowy cel większości działań reklamowych i wizerunkowych.

Cel identyfikacji – stworzenie sieci pozytywnych skojarzeń, ale nie tylko… Silna pozycja marki na rynku wymaga przede wszystkim konsekwencji w kreowaniu swojego wizerunku w powszechnym odbiorze. Każda, nawet najlepiej przemyślana pod względem graficznym strategia, będzie tylko połowicznym sukcesem jeżeli nie zostanie trwale skojarzona z marką (korporacyjną lub osobistą) przez odbiorców przekazu.

Podstawowym kierunkiem budowy spójnej identyfikacji wizualnej jest stworzenie i utrzymanie jednoznacznego wizerunku firmy w komunikacji ze „światem zewnętrznym”. Jednym z najskuteczniejszych środków umożliwiających jego realizację jest stworzenie i wdrożenie księgi identyfikacji wizualnej.

W ramach opracowania logo/logotypu proponuję działanie…

…od twórczej idei …

.. to znaczy od działań, których celem jest uruchomienie wyobraźni i pobudzenie do kreatywnego działania, w wyniku którego powstaje koncepcja logotypu – swoistego fundamentu, na którym powstanie identyfikacja.

Nadmieniam, że projektowanie loga/logotypu nie jest rzeczą łatwą. Powinien on symbolicznie oddawać charakter obrazowanej marki/produktu, a jednocześnie być prosty, interesujący i zapamiętywany.

…do projektu kreatywnego…

… gdzie po szeregu projektów koncepcyjnych przychodzi czas na wybranie jednego z nich i doprowadzenie do stanu odpowiadającego potrzebom. Na bazie tego projektu – krok po kroku – powstaje dalsza cześć księgi znaku.

Przy projekcie księgi identyfikacji wizualnej proponuję swoje usługi w zakresie:

 • opracowania koncepcji logotypu,
 • konsultacji przy wyborze najbardziej optymalnego przekazu,
 • całkowitego zaangażowania przy tworzeniu księgi w zakresie:
  • kolorystyki znaku i elementów opcjonalnych
  • konstrukcji i proporcji znaku (loga, logotypu) podstawowego i znaków uzupełniających
  • opcjonalnych elementów graficznych towarzyszących znakowi
  • przykładów prawidłowego i nieprawidłowego użycia formy logo
   możliwych kolorów tła i ich wariacji,
  • kolorów firmowych
  • pola podstawowego i ochronnego dla poszczególnych elementów identyfikacji wizualnej,
  • typografii
  • nośników identyfikacji – typowych dokumentów firmy/instytucji (wizytówki, faksy, koperty, teczki itd.),
  • reguł dotyczących tworzenia dokumentów elektronicznych (np. szablony Microsoft Word) oraz prezentacji multimedialnych (np. szablony Microsoft PowerPoint),
  • wytycznych nt. korespondencji tradycyjnej (papier firmowy) oraz elektronicznej (np. Microsoft Outlook),
  • wzorów nt. gadżetów promocyjnych(np. smycze, długopisy, kubki, koszulki, torby reklamowe).
  • oraz innych normalizacji zależnych od szczegółowości księgi
 • sposobu komunikacji doradców/handlowców z klientem
 • wykorzystania księgi do ujednolicenia placówek handlowych, biur itp.

Wszystkie punkty w/w oferty podlegają oczywiście negocjacji i dostosowaniu do potrzeb klienta.

Zapraszam do współpracy – indywidualne i kreatywne podejście do każdego projektu otrzymują Państwo w standardzie.